Betyg i årskurs 4?

14 februari, 2015 by

ewabergman

1911_Skolbetyg

I veckans överenskommelse mellan regeringen (S och MP) och Folkpartiet beslutades att på försök införa betyg i årskurs 4 i ett antal skolor. Detta ska vara en försöksverksamhet under tre år som sedan ska utvärderas.

Vänsterpartiet är som vanligt helt emot betyg och menar att det inte finns underlag i forskningen för detta. Utbildningsministern Gustav Fridolin har framfört liknande synpunkt.

Det finns några forskare som varit med i debatten kring betyg där man menar att ”det inte finns några forskningsstudier som rekommenderar tidiga betyg i skolan”, t ex  Christian Lundahls uttalande i SVT.

Även Vetenskapsrådet har utrett frågan under ett år och kommit fram till att man inte kan fastställa om tidiga betyg är bra eller dåligt.

Däremot finns ingen forskning som säger att det inte skulle vara bra med betyg från årskurs fyra.  I  övriga EU ges betyg tidigare än i Sverige. England, Frankrike, Italien, Österrike ges betyg från…

View original post 128 fler ord

Skolan i Danderyd bör sikta högre än ”Sverige-bäst”

8 februari, 2015 by
framtiden
Som förälder till barn på skola i Danderyd glädjer man sig givetvis över att kommunen ligger högt i olika nationella skolmätningar. Det var för vår familj, och säkert för många andra, ett av de tungt vägande skälen att flytta hit. Som folkpartist är jag extra stolt över att vi nu ingår i den koalition som styr Danderyd, där programförklaringen lyder ”Mot 2020-talet – med skola, äldreomsorg och bostäder i fokus”. Folkpartiet drev inom denna koalition bland annat igenom en större lokal satsning på lärarlöner. Just lärarnas löneutveckling är av betydelse om Danderyd ska kunna attrahera de skickligaste pedagogerna, vilket forskning visar är en viktig faktor för effektivt lärande. Man kan säga att det är ett nödvändigt men inte tillräckligt krav för att behålla och utöka vår tätposition i landet/länet.
Samtidigt är det viktigt att inte slå sig till ro med att endast lägga mer resurser på skolan från politiskt håll. Vi måste också inse att det inte räcker med att ligga främst bland svenska skolor, vars position som helhet är hotad, senast i PISA-studier och OECD-forskning. Att satsa på att bli längst bland pygméer är som bekant inte tillräckligt… Vi konkurrerar som land på olika plan med andra exportnationer, inte bara i Europa, utan nu främst även i andra delar av världen. Därmed måste man lägga ribban högre än ett snävt svenskt perspektiv. Jag ser fram emot en debatt och fler förslag från föräldrar, experter och framförallt skolans företrädare kring hur vi kan göra mer för att stärka själva lärandet i och utanför skolan.
Låt oss förutsättningslöst se över alltifrån enkla lokala lösningar, som att i Danderyds skolor erbjuda lugna hörnor för läxläsning på fritids, hitta kreativa sätt att öka läsandet – framförallt bland yngre pojkar -, ett bredare ”Mattelyft”, vilket som modell testats framgångsrikt i våra förskolor under bla 2013 och så vidare. Och låt oss hämningslöst stjäla idéer från de bästa skolorna i Sverige och andra länder. Fråga dig själv – vad kan du själv bidra med som förälder eller engagerad medborgare, lärare, skolledare etc! Debatten är härmed öppnad! Hur fortsätter vi att lyfta skolan i Danderyd 2015?
Jan Backman
Folkpartiet Danderyd

Folkpartiet in i styrande koalition i Danderyds kommun!

17 oktober, 2014 by

Moderaterna, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna har kommit överens om att bilda en koalition som ska leda Danderyds kommun under mandatperioden 2015-2018. ”Ett stort tack till våra väljare, vår valorganisation, vårt förhandlingsteam och våra medlemmar som gjort detta möjligt! Vi står beredda att axla vårt ansvar och bidra till att göra ett bra Danderyd bättre”, kommenterar Bengt Sylvan (FP), oppositionsråd 2010-2014.

Med ett bra valresultat i ryggen har Folkpartiet lyckats få gehör för ett antal viktiga frågor, som en kraftfull satsning på skolan, fler äldreboenden med olika driftsformer och ytterligare student- och andra bostäder på lämpliga ytor i kommunen. Koalitionen är ett resultat av ett långsiktigt och medvetet arbete inom Folkpartiet Danderyd för att – första gången sedan ca 20 år – återta möjligheten att påverka kommunens framtid. Siktet är inställt på att driva en politik som håller in på 2020-talet med borgerliga och liberala förtecken och med skola, äldreomsorg och bostäder i fokus. ”Min förhoppning är att Danderyd nu kommer kunna bidra till hela regionen i form av student- och andra bostäder efter att under många år knappt tillåtit någon förtätning och utveckling av fastighetsbeståndet. Det rör sig om hundratals lägenheter de närmaste åren efter ett nollår 2014. Vi är med och utvecklar Danderyd till en plats där fler av våra ungdomar kan bo kvar om man studerar och där boendevalfriheten ökar på äldre dagar. Detta gynnar hela Stockholm Nordost!”, avslutar Bengt Sylvan.

http://www.folkpartiet.se/danderyd

Inför central rättningsenhet för nationella prov

17 oktober, 2014 by

Magnus Henrekson skrev på DN Debatt 13 april 2013 (http://www.dn.se/debatt/de-sju-viktigaste-atgarderna-for-att-losa-skolans-kris) om sju punkter för en bättre skola. Punkt 1 säger att ”Den genomsnittliga betygsnivån i varje klass eller skola bestäms genom nationella prov som rättas externt”. se tidigare blogginlägg: https://danderydsliberalen.wordpress.com/2013/04/29/infor-central-rattningsenhet-for-nationella-prov/

Nu skriver han igen på DN Debatt 17 oktober 2014 (http://www.dn.se/debatt/hindra-omgaende-skolor-att-konkurrera-med-betyg/). Punkt 1 är åter igen att ”allra viktigast är att omgående ta bort skolornas möjligheter att konkurrera med betyg. Den genomsnittliga betygsnivån i varje klass eller skola bör bestämmas genom nationella prov som rättas externt”.

Jag är övertygad om att detta hade varit en av de viktigaste och också enklaste sakerna att införa för den nu bortröstade Alliansregeringen. Med denna enkla åtgärd hade man gjort mycket för att möta kritiken mot friskolesystemet. Vi i Danderyd borde gått före med detta och infört det, om inte annat, som ett gott exempel.

Möt våra kandidater: Bengt Sylvan

10 september, 2014 by

Sylvan

Hej, jag heter Bengt Sylvan och är en av de tre kommunalråden i Danderyd. Folkpartiet är i opposition, så jag jobbar halvtid som oppositionsråd. Jag är FP gruppledare i kommunstyrelsen sedan 1998.

Jag arbetar för att genomföra en mer liberal politik i Danderyd. Valfrihet och mångfald är honnörsord. Men valfriheten måste kombineras med ett gemensamt socialt ansvar.

Miljöfrågorna som E 18 i tunnel genom Danderyd, T-bana till Täby/Solna och tystare tåg på Roslagsbanan står högt upp på agendan.

Hjärtefrågor är givetvis en skola i världsklass, en äldreomsorg som vi kan vara stolta över och att vi ska känna oss trygga i Danderyd. Att det inte finns korttidsplatser och studentbostäder i Danderyd är en skandal. Jag kommer att under nästa mandatperiod att ändra på detta.

Jag är erfaren, energisk, entusiastisk, envis och engagerad. En röst på Folkpartiet är en garant att göra ett bra Danderyd bättre. Jag ger mig inte!

Möt våra kandidater: Charlotta Malm

10 september, 2014 by

Malm

Jag heter Charlotta Malm och står på andra plats på Folkpartiets lista till kommunfullmäktigevalet  i Danderyd.

1981 flyttade jag till Djursholm och har bott på olika ställen i kommunen, nu i Altorp. Till utbildning är jag civilekonom och har arbetat på olika företag som kommunikationschef i Sverige och utomlands.

Medlem i Folkpartiet i Danderyd blev jag för cirka tio år sedan. Jag har varit gruppledare (fp) i Tekniska nämnden. Nu är jag ledamot i Byggnadsnämnden och 2:e vice ordförande i Kommunfullmäktige.

Det är viktigt att bevara Danderyds karaktär men vi bör bygga bostäder i centrala lägen nära kommunikationer. Folkpartiet har länge drivit att E18 ska tunnelförläggas och när det blir verklighet blir det också plats för olika typer av bostäder.

Att hålla vår kommun snygg och trygg är också viktigt. Det är till exempel för mycket sly på många av våra gemensamma ytor. Att få tillbaka närpolisen till Danderyd är en viktig trygghetsfaktor som vi kommer att arbeta för.

Det finns fler miljöfrågor som är viktiga – idag saknar kommunen mätbara mål för miljöförbättringar vilket gör att arbetet inte inte styrs på ett bra sätt.

Trots att Danderyd är en av landets bästa Folkpartikommuner (i EU-valet den allra bästa) är vi idag i opposition. Vårt mål i valet är att få ännu bättre resultat så att vi kan förverkliga mer av den liberala politiken i kommunen som del i kommunens styrning. Jag har en bred bakgrund med arbete i företag och organisationer och tror att jag kan bidra till att göra ett bra Danderyd bättre.

Vi måste bygga nya bostäder för äldre i Danderyd!

9 september, 2014 by

Äldrepolitiken i Danderyd måste förnyas och moderniseras. Idag finns ingen verklig valfrihet som gör att de äldre kan flytta i tid under relativt friska år till ett trevligt boende med service och intellektuell gemenskap.  Istället tvingas den äldre bo hemma, i kanske en för stor villa, och klara sig på hemtjänst fram till den dag då hon blir så dålig att hon blir biståndsbedömd och får en plats några månader på ett äldreboende. Det behövs fler alternativ i välfärden och en verklig valfrihet som innebär att äldre kan flytta när de själva vill till ett annat trevligt boende anpassat för äldre inom kommunen och som erbjuder service, gemenskap och intellektuell stimulans. Idag står 200 personer i kö i kommunen till olika servicehus och det är 20 års kö för en plats i vanligt boende i Svalnäs. Det finns nya aktörer som bygger bostäder för äldre som täcker hela omsorgskedjan och erbjuder service och gemenskap i friska år, som exempelvis populära Silver Life. Det finns gott om mark att bygga på. Folkpartiet vill se till att det byggs fler sådana hus för äldre i Danderyd.

Monica Renstig, 2:e vice ordf FP Danderyd och kandidat till fullmäktige

Möt våra kandidater: Jonas Uebel

4 september, 2014 by

Uebel

Hej, Jag heter Jonas Uebel och är gruppledare för Folkpartiet i Kommunfullmäktige där jag blev personvald vid senaste valet.

Den enskilt viktigaste frågan i alla kommuner är skolan – framtiden börjar i klassrummet. Danderyds elever har mycket goda betygsresultat men mycket måste förbättras. Av landets alla kommuner hamnar Danderyd på plats 269 avseende resurser till undervisningen och plats 254 avseende utbildade lärare. Det duger inte. Danderyd ska ha landets bästa lärare. Då måste vi satsa på lärarna.

Danderyd behöver en liberal politik där valfriheten och kvaliteten utvecklas och där du som boende i kommunen ges ett större inflytande. Politiker finns till för danderydsborna – inte tvärt om.

Möt våra kandidater: Birgitta Lindgren

3 september, 2014 by

Lindgren

Hej jag heter Birgitta Lindgren och är din kandidat till fullmäktige. Jag har varit liberal och engagerad sedan 1985.

Jag är förvaltningssocionom och driver idag eget företag med min man inom rekryteringsbranschen.

Mitt engagemang rör sociala frågor och jag vill att vi inrättar en oberoende, äldreombudsman, som kan vara allas röst som inte själva kan göra sig hörda!

Vi behöver också bygga olika former av boenden för äldre och det vill jag jobba för.

En röst på mig ger en röst till det glömda Danderyd och en engagerade liberal politik i hela kommunen.

 

Birgitta Lindgren

gruppledare för FP i Socialnämnden

0708-802 447

Mer naturvårdande insatser i Danderyd

2 september, 2014 by

båt o natur

 

I Danderyd måste vi satsa mer på naturvårdande insatser. Naturskyddsföreningen har i dagarna presenterat resultatet av den enkät som Naturskyddsföreningen skickar till riksdagspartierna inför varje val, ( något som de gjort sedan 1988) där man undersökt kommunerna och deras naturvårdsarbete. I en DN artikel 2 september skriver företrädare för Naturskyddsföreningen ” Den som vill välja ett alliansparti som fokuserar på naturvård och skydd för biologisk mångfald bör lägga sin röst på Folkpartiet”!
Folkpartiet har skrivit motioner och särskilda yttranden för att i opposition driva på i naturvårds- och miljöfrågorna under mandatperioden.
Nu är dags att på allvar lyfta upp naturvårdsfrågorna på dagordningen i Danderyd. Inga tjänstemän ska ensamma fatta beslut om avverkningar eller våtmarker utan att invånarna har fått vara med och tycka. Folkpartiet föreslår att det i Tekniska kontoret ska inrättas ett naturvårdsutskott under kommande mandatperiod.
Ulf Uebel FP:s gruppledare i Miljö och Hälsoskyddsnämnden berättar att man hade en egen nämnd för naturvårdsfrågor i Danderyd på sjuttiotalet.
”Nu måste i Folkpartiet driva på för att förbättra naturvårdsarbetet i kommunen och i kommande förhandlingar ta upp frågan om hur detta skall kunna organiseras på ett bättre sätt än nuvarande splittrade situation.”

I valet om några dagar kan du göra din röst hörd! Rösta för miljön och naturen!
Rösta på Folkpartiet i Danderyd!

Ewa Bergman
Miljö och Hälsoskyddsnämnden (ers)